THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ:Số 2 Hoa Phượng - Phường 2 - Q.Phú Nhuận
Tổng đài tư vấn: 1900.585847
ĐT: 08-3.846.5555 (20 Lines)
Fax: 08. 3517. 2785
Hotline:
0987.234.777 - 0937.123.777
Email: [email protected]

Bản đồ đường đi

DỊCH VỤ NỔI BẬT

QUY TRÌNH, THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP DẠY HỌC TRUNG TÂM ( CƠ SỞ ) NGOẠI NGỮ – TIN HỌC – BỒI DƯỠNG VĂN HÓA

 

QUY TRÌNH, THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP DẠY HỌC

TRUNG TÂM ( CƠ SỞ )

NGOẠI NGỮ – TIN HỌC – BỒI DƯỠNG VĂN HÓA

( Ban hành kèm theo Quyết định số: ngày tháng năm 200

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh )

 

I./ Cơ sở pháp lý:

1. Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

2. Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học.

3. Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

4. Căn cứ Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.

5. Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2008 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

II./ Điều kiện gia hạn Giấy phép dạy học:

1. Nhân sự:

Giám đốc Trung tâm ( Hiệu trưởng Cơ sở ) thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành Trung tâm (Cơ sở); Thực hiện các quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố về báo cáo chuyên môn, báo cáo tài chính, đóng điều tiết ngành. Không để xảy ra các vấn đề gì có liên quan đến việc dạy học của Trung tâm (Cơ sở)

2. Cơ sở vật chất :

a) Hồ sơ pháp lý:

– Nhà, đất có chủ sở hữu hợp pháp.

– Hợp đồng thuê nhà, đất có công chứng, thời hạn thuê tối thiểu 2 năm ( Nếu thuê nhà của cơ quan, đơn vị, trường học phải có ý kiến của Công đoàn cơ sở và cơ quan quản lý cấp trên).

b) Điều kiện phục vụ giảng dạy:

– Khu phòng học: đảm bảo diện tích sử dụng một phòng học đạt 1,5m2/học viên; độ ánh sáng lớn hơn 300 Lux.

– Khu hành chính, văn phòng: Đảm bảo đủ phòng và điều kiện làm việc cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm ( Cơ sở ).

– Khu thực hành

– Có khu vệ sinh cho giáo viên và học viên .

– Có sân bãi để xe.

– Môi trường sư phạm an ninh, an toàn.

c) Trang thiết bị:

– Trang bị đầy đủ bàn, ghế, bảng, đồ dùng dạy học thực hành phù hợp quy mô Trung tâm ( Cơ sở )

– Mỗi Trung tâm ( Cơ sở ) phải có 1 máy vi tính đặt tại Văn phòng.

– Trung tâm ( Cơ sở ) dạy Tin học phải có phòng máy tính, tối thiểu 40 máy.

d) Phương án chữa cháy, cứu hộ:

– Có trang thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định;

– Phương án phòng cháy chữa cháy và thoát nạn, cứu người phải được Công an Phòng cháy chữa cháy phê duyệt.

III./ Hồ sơ gia hạn Giấy phép dạy học Trung tâm (Cơ sở) Ngoại ngữ-Tin học-Bồi dưỡng văn hoá:

1. Đơn ( Mẫu 10 )

2. Phương án tổ chứcvà hoạt động ( Mẫu 11 )

3. Hồ sơ cơ sở vật chất :

– Giấy chủ quyền nhà, đất; Hợp đồng thuê mặt bằng;

– Phương án phòng cháy chữa cháy được Công an PCCC phê duyệt.

4. Hồ sơ nhân sự:

Danh sách trích ngang giáo viên (kèm bằng cấp)

5. Phụ lục: Các văn bản khác có liên quan :

– Bản sao Quyết định thành lập, Giấy phép dạy học.

– Báo cáo chuyên môn.

– Báo cáo tài chính.

– Biên lai đóng 1% phí điều tiết ngành, giấy đăng ký kinh doanh của công ty, doanh nghiệp.

– Quyết định thành lập cơ quan , đơn vị …

6. Ghi chú:

– Trung tâm ( Cơ sở ) Ngoại ngữ – Tin học – Bồi dưỡng văn hoá phải xây dựng Hồ sơ gia hạn Giấy phép dạy học trước khi hết hạn Giấy phép dạy học 1 tháng, trình các cấp có thẩm quyền xem xét.

– Hồ sơ gia hạn Giấy phép dạy học Trung tâm ( Cơ sở ), Hồ sơ cá nhân của cán bộ, giáo viên, nhân viên phải được lưu tại Văn phòng Trung tâm ( Cơ sở ).

IV./ Quy trình :

 

1. Quy định chung:

a) Phòng Tiếp công dân:

– Phát hành mẫu Hồ sơ hướng dẫn gia hạn Giấy phép dạy học Trung tâm (Cơ sở ) Ngoại ngữ Tin học – Bồi dưỡng văn hoá;

– Tiếp nhận hồ sơ và trả hồ sơ.

b) Hồ sơ đóng thành tập. Nộp 3 tập ( trong đó 1 tập là bản chính có công chứng ) cho Phòng tiếp công dân Sở Giáo dục và Đào tạo số 20 Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

c) Thời hạn :

– Thời hạn cấp Quyết định gia hạn Giấy phép dạy học Trung tâm (Cơ sở): 30 ngày làm việc.

– Thời hạn hoạt động của Trung tâm (Cơ sở) theo Quyết định: 5 năm.

2. Quy trình: 30 ngày làm việc:

– Tuần 1 ( ngày 1 đến ngày 8 ):

Phòng Tiếp công dân nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn.

– Tuần 2 và tuần 3 ( ngày 9 đến ngày 22 ):

Các phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ; Họp Hội đồng xét duyệt.

– Tuần 4 ( ngày 23 đến ngày 30 ):

Thực hiện các thủ tục cấp Quyết định, Giấy phép dạy học.

Hồ sơ nộp sau ngày 08 hàng tháng sẽ được xét vào tháng kế tiếp.

—–ooOoo—–

 

Mẫu 10 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 200

ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

Trung tâm ( Cơ sở ) ………………. …………………………….

Kính gửi : Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

Tôi tên:…………………………………………….. Sinh năm:……………………

Địa chỉ…………..:……………………………………………………………………

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm (Công ty, doanh nghiệp) – ( Hiệu trưởng ……..……)

Điện thoại:……………………………………………………………………………

Theo Quyết định số: :………/QĐ-GDĐT-TC ngày:……………………………..

và Giấy phép dạy học số: ……………/GP-GDTX ngày……..………….. của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm ( Cơ sở) …. (Tên loại hình + Tên riêng) được phép hoạt động tại địa điểm ……. (địa chỉ trụ sở chính và các chi nhánh); Các môn được phép giảng dạy ………………………………..

Tình hình hoạt động của Trung tâm trong thời gian từ ………….đến……….(nêu rõ tình hình tổ chức hoạt động về chuyên môn, tài chính, nhân sự ).

Nay thời gian hoạt động theo Giấy phép dạy học đã hết hạn, tôi làm đơn và Hồ sơ xin Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố thẩm định để gia hạn thời gian hoạt động cho Trung tâm (Cơ sở)……(Tên loại hình + Tên riêng) tại địa điểm: ……………………..

Tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của các nội dung trong Hồ sơ gia hạn, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành Giáo dục – Đào tạo và pháp luật của Nhà nước.

Giám đốc ( Hiệu trưởng )

( Ký tên, đóng dấu )

Hồ sơ gia hạn gồm:

1. Đơn xin gia hạn;

2. Bản Photo Quyết định thành lập ( hoặc Quyêt định gia hạn mới nhất );

3. Bản Photo Giấy phép dạy học;

4. Danh sách trích ngang giáo viên (kèm bằng cấp);

5. Hợp đồng thuê mặt bằng;

6. Bản phô tô Phương án PCCC;

7. Photo Báo cáo chuyên môn

8. Photo biên lai đóng 1% quỹ điều tiết ngành

Ghi chú: Nộp 3 bộ tại Phòng tiếp công dân Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Mẫu 11

PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Trung tâm ( Cơ sở )………………………Giai đoạn từ ……đến……(5 năm)

I./ Đặt vấn đề:

1. Cơ sở pháp lý:

– Quyết định thành lập hoặc gia hạn thời gian hoạt động lần trước (liền kề)

– Giấy phép dạy học

2. Mục đích:

II./ Phương hướng hoạt động:

1. Cơ sở vật chất, phương tiện giảng dạy:

a) Cơ sở vật chất:

– Địa chỉ: Ghi rõ từng Cơ sở nếu Trung tâm (Cơ sở) có nhiều điểm dạy học

– Khu học tập (số phòng học,diện tích phòng)

– Khu hành chính ( Phòng ghi danh, phòng giáo viên…)

– Khu vệ sinh

– Sân chơi, bãi giữ xe

b) Trang thiết bị:

– Thống kê trang thiết bị, đồ dùng dạy học

– Hệ thống phòng cháy chữa cháy

2. Tổ chức bộ máy :

– Cán bộ quản lý, giáo viên (đảm bảo 40 học viên/ 1 giáo viên), kế toán, nhân viên (số lượng, chất lượng).

– Danh sách trích ngang ( Mẫu 7, 8, 9)

3. Đối tượng và quy mô tuyển sinh:

– Đối tượng học viên

– Dự kiến số học viên tối đa của 1 ca học, lớp học.

– Bình quân diện tích sử dụng phòng học / học viên : 1,5m2 / học viên

4. Kế hoạch chương trình giảng dạy từng môn:

– Dạy theo sách giáo khoa, tài liệu nào ?

– Kế hoạch chương trình giảng dạy từng môn học, cấp độ

– Thời gian giảng dạy từng môn học, cấp độ.

5. Tài chính:

– Thực hiện chế độ sổ sách, báo cáo tài chính giai đoạn vừa qua

– Thu học phí: theo khoá, tháng hoặc môn học ( nếu có nhiều cấp học khác nhau thì ghi giá học phí từng cấp học, từng trình độ)

– Chi lương giáo viên, nhân viên, thuế, quỹ điều tiết ngành 1% và các khoản chi khác.

III./ Đề nghị và cam kết:

1. Đề nghị:

2. Cam kết:

HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC)

( Chữ ký, họ tên)

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Luật Sư Điều Hành icon
LS Doanh Nghiệp icon
Luật Sư Đầu Tư
icon
LS Mua bán doanh nghiệp
icon
Luật Sư Nhượng quyền thương mại
icon
Luật Sư Thương mại
icon
Luật Sư Dân Sự
icon
Luật Sư Hình Sự
icon
Luật Sư Nhà Đất
icon
Tư vấn Công chứng
icon
Tư vấn Thừa phát lại
icon
Luật Sư Hôn Nhân
icon
Luật Sư Hành Chính
icon
Luật Sư Hợp Đồng
icon
Luật Sư Di Trú icon
Luật Sư Lao Động
icon
LS Sở Hữu Trí Tuệ
icon
Luật sư Thừa kế
icon
Luật sư Di chúc
icon
Luật Sư Thuế
icon

DỊCH VỤ NỔI BẬT

 
Read more:
TS Trần Công Trục: Tàu cá bị bắn, phải kiện TQ ra tòa án quốc tế

"Việc đệ đơn kiện lên các cơ quan tài phán quốc tế về các vụ việc đã xảy ra là...

Bảo kê, bất lực với tội phạm?

Dù hoạt động công khai, diễn ra trong một thời gian dài nhưng chỉ đến khi Bộ Công an trực...

Cần giám đốc thẩm vụ án làm cháy 6ha rừng trong khi thực tế chỉ có 1,6ha

Lẽ ra tòa sơ thẩm phải hoãn xử, trả hồ sơ cho cơ quan điều tra điều tra lại rõ...

Close