jerseys for sale
wholesale jerseys
cheap jerseys

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm

24/07/2013

Khó tin chuyện chính quyền không biết việc xây nhà không phép

Khó tin việc xây dựng hàng trăm căn nhà không phép mà chính quyền không biết, không phát hiện được.  * Phó bí thư phường xây nhà […]