19/08/2013

Nhận đất xong, con nuôi trở mặt với mẹ già

Trước khi trút hơi thở cuối cùng vào cuối năm 1998, người chồng nhận người thầy thuốc chữa bệnh cho mình làm con nuôi và cắt […]