14/08/2013

Doanh nghiệp FDI bỏ trốn để lại nhiều hệ lụy xã hội

Tính đến cuối tháng 5-2013, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch – đầu tư, cả nước có gần 520 doanh nghiệp có vốn đầu tư […]