giấy chứng nhận bào chữa

05/08/2013

Nên cấp một giấy chứng nhận bào chữa xuyên suốt tố tụng

Hiện nay, ngoài chuyện bị làm khó khi xin cấp giấy chứng nhận người bào chữa, các luật sư còn mệt mỏi trước việc cứ mỗi […]