luật sư Hoàng Kim Vinh

12/07/2013

Cần luật hóa nguyên tắc suy đoán vô tội

Nhiều chuyên gia khẳng định việc ghi nhận, áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội sẽ đem lại nhiều cái lợi: Bảo đảm tốt hơn […]