19/07/2013

Không kiện ra Tòa, Ngân hàng tự ý bán tài sản thế chấp

Thay vì kiện người vay tiền ra tòa để tài sản thế chấp được xử lý theo đúng quy định, một ngân hàng đã tự lập […]