03/07/2013

Công nghệ “tái chế” bún ôi, thiu thành bún tươi mới

PV Thanh Niên thâm nhập một lò bún tại TP.HCM, phát hiện cơ sở này sử dụng hóa chất để sản xuất và tái chế bún ôi, thiu thành bún […]