jerseys for sale
wholesale jerseys
cheap jerseys

Thẩm phán Trần Thị Kim Sang

30/07/2013

Nghị án khác, tuyên án khác rồi ra bản án lại… càng khác

Một hội thẩm nhân dân tham gia HĐXX đã phản ứng, không ký vào biên bản nghị án. Thẩm phán chủ tọa phải nhiều lần đến […]