21/05/2013

Đề xuất giảm nhiều sắc thuế

Chiều qua, QH cùng lúc nghe báo cáo 2 luật thuế. Theo dự thảo, thuế suất phổ thông Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sẽ giảm […]