28/08/2013

Không dám thu hồi giấy đỏ mặc dù bản án đã bị hủy

Tòa khẳng định bản án đã hết giá trị pháp lý nhưng ủy ban vẫn lúng túng không dám hủy giấy đỏ…   Sau khi mất, […]