Trung tướng Triệu Văn Đạt

06/08/2013

Còn nhiều bất cập trong tổ chức và hoạt động của cơ quan điều tra

Nhiều đề xuất về đổi mới tổ chức các cơ quan tố tụng theo tinh thần cải cách tư pháp đã được nêu ra tại hội […]