Trường ĐH Kinh tế TP HCM

23/07/2013

Học có 9 tháng đã tốt nghiệp đại học

Đó là trường hợp của Chánh Văn phòng Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ – ông Nguyễn Văn Hoàng. Trước đó, ông Hoàng từng khai […]