Thủ tục xóa án tích tại tòa án tối cao

15/01/2013

Mẫu đơn xin xóa án tích

Bấm vào đây để Download Mẫu đơnxin xóa án tích
15/01/2013

Hướng dẫn thủ tục xóa án tích

Theo quy định tại các Điều 63, 64, 65, 66, 67 Bộ luật hình sự, người được xóa án tích coi như chưa bị kết án […]