jerseys for sale
wholesale jerseys
cheap jerseys Broncos jerseys cheap
sieutietkiem Bảng giá thành lập công ty - sieutietkiem-300x198 Giấy phép + MST + Dấu đồng

Trong đó:

Lệ phí giấy phép: 200.000VND

Dấu: 450.000VND

Phí dịch vụ: 349.000VND

coban Bảng giá thành lập công ty - coban-300x229 Thành lập Doanh nghiệp : GP + MST + Dấu hộp tự động

Không đi lại

– Không chờ đợi

Luật Minh Mẫn nộp hồ sơ và lấy giấy phép cho Doanh nghiệp

tienich Bảng giá thành lập công ty - tienich-300x2461. Thành lập Doanh nghiệp : GP + MST + Dấu hộp tự động

2. Lập sổ thành viên / cổ đông.

3. Đăng bố cáo theo quy định của pháp luật

4. Thiết lập hồ sơ pháp lý khai thuế.

5. Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế.

chuyennghiep Bảng giá thành lập công ty - chuyennghiep-300x2121. Thành lập Doanh nghiệp : GP + MST + Dấu hộp tự động

2. Lập sổ thành viên / cổ đông.

3. Đăng bố cáo theo quy định của pháp luật

4. Thiết lập hồ sơ pháp lý khai thuế.

5. Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế.

6. Dấu hộp tự động 1 hàng chữ.

7. Dấu hộp tự động 3 hàng chữ.

8. Bảng hiệu Công ty.

9. Đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng.

10. Thiết kế logo Công ty.

vip i Bảng giá thành lập công ty - vip-i-300x2851. Thành lập Doanh nghiệp : GP + MST + Dấu hộp tự động

2. Lập sổ thành viên / cổ đông.

3. Đăng bố cáo theo quy định của pháp luật

4. Thiết lập hồ sơ pháp lý khai thuế.

5. Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế.

6. Dấu hộp tự động 1 hàng chữ.

7. Dấu hộp tự động 3 hàng chữ.

8. Bảng hiệu Công ty.

9. Đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng.

10. Thiết kế logo Công ty.

Đăng ký chữ ký số 01 năm + tặng thiết bị token

vip ii Bảng giá thành lập công ty - vip-ii-300x2981. Thành lập Doanh nghiệp : GP + MST + Dấu hộp tự động

2. Lập sổ thành viên / cổ đông.

3. Đăng bố cáo theo quy định của pháp luật

4. Thiết lập hồ sơ pháp lý khai thuế.

5. Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế.

6. Dấu hộp tự động 1 hàng chữ.

7. Dấu hộp tự động 3 hàng chữ.

8. Bảng hiệu Công ty.

9. Đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng.

10. Thiết kế logo Công ty.

Đăng ký chữ ký số 04 năm + tặng thiết bị token

* Chương trình hậu mãi:

* Tặng bộ sưu tập CD-ROM dành cho giám đốc: thư viện pháp luật, quản trị doanh nghiệp.

* Miễn phí báo cáo thuế ban đầu.

* Tặng website cho doanh nghiệp (www.tencty.coms.vn)

Bảng báo giá các dịch vụ liên quan khác

STTTHAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANHĐƠN GIÁ
(VND)
1Thành lập chi nhánh – Văn phòng đại diện gia Bảng giá thành lập công ty - gia
2Thay đổi nội dung ĐKKD của doanh nghiệp (tên cty, trụ sở, ngành nghề, vốn)
3Thay đổi thành viên/ cổ đông/ đại diện pháp luật – Bán doanh nghiệp tư nhân
4Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/ Văn phòng đại diện
5Cấp phó bản
6Giải thể chi nhánh/ văn phòng đại diện
7Giảm vốn (không giảm vốn đối với cty TNHH 1 TV, Cty cổ phần)2.000.000
8Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (TNHH <-> CP, TNHH 1 TV <-> TNHH)1.000.000
9Tạm Ngưng1.000.000
10Giải thể doanh nghiệp gồm:

A. Đăng báo bố cáo giải thể260.000

B. Soạn hồ sơ giải thể để nộp cơ quan quản lý thuế500.000

C. Thanh lý tài sản (nếu có)200.000

D. Thanh hủy hóa đơn (nếu có)200.000

E. Quyết toán thuế thu nhập cá nhânTùy trường hợp
F. Quyết toán thuế giải thểTùy trường hợp
G. Báo cáo thuế tháng hiện tại500.000
H. Hồ sơ thủ tục giải thể tại Sở KH & Đầu Tư TP. HCM500.000
 DỊCH VỤ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
1Xin cấp thẻ ABTC (dành cho doanh nhân APEC)5.000.000
2Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài – Work Permit2.000.000
3Xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài2.000.000
4Gia hạn visa cho người nước ngoài400.000
5Thành lập công ty có vốn nước ngoài
A. Dịch vụ
15.000.000
B. Thương mại: xuất nhập khẩu
20.000.000
C. Thương mại: Phân phối
30.000.000
D. Sản xuất
40.000.000
E. Xây dựng50.000.000
F. Ngành có điều kiện60.000.000
G. Dự án trên 300 tỷ
Tùy dự án
6Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại TP. HCM2.000.000
7Công ty có vốn nước ngoài thành lập đơn vị trực thuộc: Chi nhánh, VPĐD, kho,trung tâm4.000.000
8Công ty có vốn nước ngoài thành lập đơn vị trực thuộc: xưởng sản xuất.
15.000.000
9Thay đổi tên công ty, chuyển trụ sở, vốn, thành viên4.000.000
10Thay đổi bổ sung ngành nghề6.000.000
11Cấp phó bản2.000.000
12Chuyển đổi hình thức doanh nghiệp6.000.000
13Giải thể
Tùy trường hợp
14Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần của công ty Việt Nam6.000.000
15Đăng ký đầu tư cho công ty Việt Nam có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần.20.000.000