Căn cứ khoản 29 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014, “Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.”

Đối với doanh nghiệp tư nhân, những tài sản mà chủ doanh nghiệp đầu tư vào các hoạt động kinh doanh của công ty được gọi chung là Vốn đầu tư

Khi sử dụng dịch vụ pháp lý của Hãng luật Minh Mẫn, Quý Khách hàng sẽ được tư vấn miễn phí các quy định của pháp luật về việc tăng/giảm vốn điều lệ cụ thể như sau:

– Tư vấn các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ.

– Tư vấn các phương thức tăng, giảm vốn điều lệ.

– Tư vấn trách nhiệm pháp lý của mỗi thành viên/cổ đông có liên quan.

– Tư vấn trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật đối với việc tăng vốn.

– Các nội dung khác có liên quan.

 

A- Thành phần hồ sơ:

  • Thủ tục đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của các thành viên hợp danh công ty hợp danh:  Chỉ cần nộp Thông báo đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp
  • Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ:

Trường hợp tăng vốn điều lệ

1. Thông báo đăng ký thay đổi vốn điều lệ

2. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty;

3. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

4. Nếu việc tăng vốn điều lệ của công ty có liên quan đến việc tiếp nhận thành viên mới thì nộp kèm:

– Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới;

– Bản sao y CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu còn hiệu lực (nếu thành viên mới là cá nhân); Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu thành viên mới là tổ chức)

– Danh sách người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ  chức;

– CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu còn hiệu lực của những người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ  chức;

– Văn bản ủy quyền của thành viên là tổ  chức cho hững người đại diện theo ủy quyền;

Lưu ý về trường hợp tăng vốn của công ty cổ phần:

Nếu Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần, thì hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có:

1. Thông báo đăng ký thay đổi vốn điều lệ

2. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;

3. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

4. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

Trường hợp giảm vốn điều lệ

1. Thông báo đăng ký thay đổi vốn điều lệ

2. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty;

3. Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ

B – Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

C – Phí dịch vụ:

 

Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: 0969.522.622 Mr.Sơn – Email: son@luatminhman.vn để được tư vấn miễn phí hoặc trực tiếp đến Hãng luật Minh Mẫn

Địa chỉ: 76 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tổng đài tư vấn của Hãng luật Minh Mẫn: 028 3846 5555 (20 lines)  luôn hân hạnh phục vụ quý khách.

Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do HÃNG LUẬT MINH MẪN thực hiện.

Đến với HÃNG LUẬT MINH MẪN quý khách

“KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI, PHỤC VỤ TẬN NƠI”