Builder organization prizes four Edmonton contributors thus to their give good results
BUILDING a basis for achievement
Built get noticed
Built in lighting a terrific way to at outlet
wholesale jerseys
cheap jerseys Broncos jerseys cheap Viking jerseys cheap

Hướng dẫn về việc viết tắt một số chỉ tiêu trên hóa đơn

Đại diện UNDP Việt Nam: Làm nhà nước mà đòi thưởng như tư nhân!
03/09/2013
Vụ án trộm dê: Luật sư đề nghị chủ tọa không mớm cung
11/09/2013
Xem hết

Hướng dẫn về việc viết tắt một số chỉ tiêu trên hóa đơn

Trên thực tế, có rất nhiều doanh nghiệp vì tên quá dài hay do sơ suất nên nhân viên kế toán thường hay viết tắt không đúng theo quy định. Điều này dẫn đến việc nhiề cơ quan thuế từ chối kê khai thuế Giá trị gia tăng hay thuế Thu nhập doanh nghiệp, việc này đã gây ra không ít khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chế độ kế toán – thuế.

hoa-don Hướng dẫn về việc viết tắt một số chỉ tiêu trên hóa đơn - hoa-don

Chính vì điều này, ngày 29 tháng 8 năm 2013, Cục thuế Tp.Hồ Chí Minh ban hành công văn số  6167/CT-TTHT về việc viết tắt một số chỉ tiêu trên hóa đơn. Hướng dẫn của Cục thuế Tp.Hồ Chí Minh như sau:

“Tại Khoản 2b Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

Nội dung trên hóa đơn đã lập: Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

Như vậy, về nguyên tắc, khi lập (nhận) hóa đơn, tiêu thức tên, địa chỉ của người bán và người mua được ghi theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế. Trên thực tế có rất nhiều Công ty có tên và địa chỉ nếu ghi đầy đủ theo Giấy chứng nhận ĐKKD thì không thể ghi hết một dòng tại chỉ tiêu tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, hơn nữa việc viết tắt hoặc rút gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố Hồ Chí Minh” thành “TP.HCM”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” là “TNHH”, “khu công nghiệp là “KCN”, “sản xuất” là “SX”,… vẫn xác định được tên, địa chỉ Công ty và để tạo điều kiện thuận lợi cho các DN khi lập hóa đơn mua bán hàng hóa, dịch vụ, Cục Thuế TP đã có nhiều văn bản trả lời cho doanh nghiệp (có gửi cho các Phòng, Chi cục): hóa đơn có viết tắt hoặc rút gọn tên, địa chỉ như trên thì vẫn được xem là hợp pháp, được sử dụng để kê khai thuế.”

Hãng luật Minh Mẫn xin cung cấp nội dung văn bản này đến quý doanh nghiệp và quý khách để biết, thực hiện cho đúng quy định.