21/08/2013

Dự kiến nâng mức ký quỹ đối với tổ chức bán hàng đa cấp lên 5 tỷ đồng

Bộ Công Thương dự kiến nâng mức ký quỹ bắt buộc từ một tỷ đồng hiện nay lên 5 tỷ nhằm chắc chắn hơn về nghĩa […]
30/05/2013

Nghị định mới về thương mại điện tử được kỳ vọng sẽ kích thích thị trường mạng

Nghị định mới về thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 1-7 được kỳ vọng sẽ kích thích thị trường giao dịch mua bán […]