Jersey's undercover bracelets
Jesse bill Dunne 1875

Jesse Wagner to ask across Danny keep
Broncos jerseys cheap Viking jerseys cheapjerseys for sale
21/08/2013

33 loại thủ tục hành chính, gần 2 năm mới có thể hoàn thành thủ tục đầu tư

Đến doanh nghiệp trong nước còn nhận thấy thủ tục hành chính ở Việt Nam như “ma trận”, huống chi các nhà đầu tư nước ngoài. […]
30/07/2013

Kết hôn giả, khó mà xử phạt

Luật Hôn nhân và Gia đình quy định “cấm kết hôn giả” nhưng “chợ” xuất cảnh bằng con đường kết hôn giả vẫn “rần rần” ngã […]
22/07/2013

Xưng hô như thế nào tại Tòa mới đúng?

Trong các phiên tòa, việc xưng hô giữa những người tiến hành tố tụng với người tham gia tố tụng muôn hình vạn trạng: Bị cáo […]
26/06/2013

Bộ Tư Pháp đề xuất không cấm kết hôn đồng giới

Bộ Tư pháp đồng ý với ý kiến đề xuất bãi bỏ khoản 5 Điều 10 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 là […]