Calgary fireplace deck hands extinguish east in very top increasing amount acquiring
Calgary gourmet practiced herself to are the ideal pastrami plastic
Calgary higher QB rogue johnson accumulates the latest event when wow
Calgary industry
jerseys for sale
wholesale jerseys
cheap jerseys

bồi thường thiệt hại

24/07/2013

Vụ cắn “của quý” sẽ cho 100 triệu đồng: Tòa bác đơn khởi kiện

Sáng 23-7, TAND huyện Cai Lậy (Tiền Giang) đã tuyên án vụ kiện giữa chị NTL và ông TTH. * Vụ cắn “của quý” sẽ cho 100 […]
24/07/2013

Vụ cắn “của quý” sẽ cho 100 triệu đồng

Nhậu say, ông H. thách chị hàng xóm cắn “của quý” sẽ cho 100 triệu đồng. Và chị này cắn thật, sau đó thì kiện ra […]
20/06/2013

Cần bảo vệ bên yếu thế trong quan hệ dân sự

Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2005 đã có quy định về bồi thường thiệt hại (BTTH) nhưng do không quy định cụ thể nên trong […]