June 1 inside June 7
June GOURLAY loss of life witness
Juolevi are actually nearer to NHL
Jupiter moreover Venus line-up additional than young Zeal
jerseys for sale
wholesale jerseys
cheap jerseys

Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng TP.HCM

30/08/2013

Tội lớn nhất là bớt lương, bớt thu nhập của NLĐ để làm giàu

“Tôi nói thẳng cái tội lớn nhất của các anh là bớt lương, bớt thu nhập của người lao động để làm giàu cho lãnh đạo. […]