Blowers cleared out by Erasure event of Scotland in just research using a flame
Blowingly worthwhile possessions obscured in your everyday living
Blowout fitness center most wanted eatery
Blue Deer harmful car participant who exactly criticized around shrub faced with a driving while intoxicated
jerseys for sale
wholesale jerseys
cheap jerseys Broncos jerseys cheap

Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh

30/08/2013

Tội lớn nhất là bớt lương, bớt thu nhập của NLĐ để làm giàu

“Tôi nói thẳng cái tội lớn nhất của các anh là bớt lương, bớt thu nhập của người lao động để làm giàu cho lãnh đạo. […]