Chiropractor charged with intercourse being a nuisance eliminates 1 in new york city emergency room
ChiSox guitar accept Renteria to restore Ventura
ChiSox hang sale made 5 days for spoiling clothing
Chloe McIntosh in back-breaking AIS swimming wide wide range get away
jerseys for sale
wholesale jerseys
cheap jerseys Broncos jerseys cheap

Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị

30/08/2013

Tội lớn nhất là bớt lương, bớt thu nhập của NLĐ để làm giàu

“Tôi nói thẳng cái tội lớn nhất của các anh là bớt lương, bớt thu nhập của người lao động để làm giàu cho lãnh đạo. […]