wholesale jerseys
cheap jerseys Broncos jerseys cheap Viking jerseys cheap
25/07/2013

Bình Dương: Điều tra viên, Kiểm sát viên đi du lịch với người bị hại

Tại phiên xử, luật sư cung cấp một tấm ảnh cho rằng điều tra viên, kiểm sát viên đi du lịch chung, chụp ảnh chung với […]
22/07/2013

Xưng hô như thế nào tại Tòa mới đúng?

Trong các phiên tòa, việc xưng hô giữa những người tiến hành tố tụng với người tham gia tố tụng muôn hình vạn trạng: Bị cáo […]
28/05/2013

Muốn có công lý thật sự, cần phải tranh tụng

* Nguyên tắc tranh tụng cần được Hiến pháp quy định * Cần luật hoá nguyên tắc tranh tụng   Nếu coi tranh tụng là nguyên […]