Hottest Leeds research installations
wholesale jerseys
cheap jerseys Broncos jerseys cheap Viking jerseys cheap

luật biểu tình Việt Nam

30/05/2013

Luật sư Trương Trọng Nghĩa “Tôi sẽ nhận làm Luật Biểu tình”

ĐBQH TP Hồ Chí Minh, luật sư Trương Trọng Nghĩa, người vừa “đăng ký” nhận soạn Luật Biểu tình cho Quốc hội chia sẻ.  Thảo luận […]