jerseys for sale
wholesale jerseys
cheap jerseys Broncos jerseys cheap

PGS-TS Đỗ Văn Đại

20/08/2013

Xử theo tòa cấp trên, có độc lập?

Để khắc phục án xử đi xử lại vẫn như cũ, Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình kiến nghị quy định tòa cấp dưới […]
13/07/2013

Không thể đánh đồng biên nhận tiền là hợp đồng vay tiền

Sau bài “Biên nhận tiền thành hợp đồng vay nợ” , nhiều chuyên gia pháp luật đưa ra những lời khuyên để mọi người tránh được […]