jerseys for sale
wholesale jerseys
cheap jerseys
17/08/2013

Hợp đồng không đóng dấu công ty, liệu có hợp pháp?

Đại diện công ty bán đất nhưng trong hợp đồng không đóng dấu của công ty thì hợp đồng đó có hợp pháp?   Tháng 9-2011, […]