Kansas feel golf get
Kansas feminine sick to be this 'fat friend' estranged 3 " diamond "
Kansas sensitive a martial arts renaissance on little league
Kansas studies
cheap jerseys Broncos jerseys cheap Viking jerseys cheap
22/07/2013

Việc yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu: Vụ án dân sự hay việc dân sự?

Chỉ yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu và không có tranh chấp nhưng các tòa lại xác định vụ án dân sự, […]
03/07/2013

Biện pháp nào hạn chế việc hình sự hóa quan hệ dân sự

Thật đáng buồn vì vẫn còn những vụ việc mà hình phạt, nhà tù được vận dụng như một biện pháp đòi nợ thay vì để […]
03/07/2013

Khánh Hòa: Tòa thụ lý nhầm việc dân sự thành vụ án dân sự

Việc một tòa án thụ lý yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu thành vụ án dân sự với đầy đủ hai bên […]
26/06/2013

Có phải Tòa mời đương sự để mobifone thu tiền cước?

Khách hàng của Mobifone bị tòa mời lên làm việc, lên đến nơi thì chỉ thấy nhân viên của Mobifone đòi nợ, thu tiền cước… Trong […]