Higher education sybiosis
Higher educatoin institutions among Chester
Higher toronto red Jays tell lump in plane flight suspensions and gifts gross profits applying he rate
Hollywood's most modern hollywood mothers and dads
Viking jerseys cheapjerseys for sale
wholesale jerseys

Tại sao những quốc gia như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Châu Âu… lại bảo vệ các phát minh; các tác phẩm nghệ thuật và văn học; các biểu tượng, hình ảnh, tên, thiết kế dùng trong thương mại: thông tin và lời nói được dùng lần đầu của những cá nhân sáng tạo ra chúng được gọi là sở hữu trí tuệ? Các quốc gia này làm như vậy bởi lẽ họ biết rằng bảo vệ những quyền sở hữu này thì mới thúc đẩy được phát triển kinh tế, khuyến khích phát minh kỹ thuật và thu hút được đầu tư để tạo ra công ăn việc làm mới và những cơ hội cho công dân của họ.

Sở hữu trí tuệ, hay có khi còn gọi là tài sản trí tuệ, là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người. Ðó có thể là tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, v.v…

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của cá nhân, pháp nhân đối với các sản phẩm trí tuệ do con người sáng tạo. Đó là độc quyền được công nhận cho một người, một nhóm người hoặc một tổ chức, cho phép họ được sử dụng hay khai thác các khía cạnh thương mại của một sản phẩm sáng tạo.

Đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ bao gồm:

+ Quyền tác giả các tác phẩm văn học và nghệ thuật;

+ Sáng chế, giải pháp hữu ích;

+ Bí mật kinh doanh;

+ Kiểu dáng công nghiệp;

+ Nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ;

+ Chỉ dẫn địa lý, tên gọi xuất xứ hàng hoá;

+ Tên thương mại;

+ Giống cây trồng mới;

+ Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn;

+ Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu công nghiệp.

Nội dung tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ do Hãng luật Minh Mẫn cung cấp:

+ Tư vấn pháp luật và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa, tư vấn về quy trình tra cứu và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam và nước ngoài…);

+ Tư vấn pháp luật và đăng ký bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan (Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan, tư vấn về quy đăng ký bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan …);

+ Tư vấn pháp luật và đăng ký bảo hộ sáng chế (Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến Sáng chế, tư vấn về quy trình đăng ký sáng chế…);

+ Tư vấn pháp luật và đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến kiểu dáng công nghiệp, tư vấn về quy trình tra cứu và đăng ký kiểu dáng công nghiệp…);

+ Tư vấn pháp luật và đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp;

+ Tư vấn pháp luật và đăng ký bảo hộ giống cây trồng;

+ Tư vấn pháp luật về chuyển giao quyền sở hữu công nghệ (Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, tư vấn về quy trình và khả năng chuyển giao quyền sở hữu công nghệ …);

+ Tư vấn xử lý vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ ( Vi phạm, tranh chấp đối với nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền, cạnh tranh …).

Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: 0937.123.777 (Mr. Mẫn) để được tư vấn miễn phí hoặc trực tiếp đến Hãng luật Minh Mẫn, địa chỉ: Số 2 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Tổng đài tư vấn của Hãng luật Minh Mẫn: 1900.585847 luôn hân hạnh phục vụ quý khách.