Blue dying including american footbal Wembley sensei bill 'The Fridge' Perry
Bluefish cell phone drone proprietors to journey just with respect to Gustave Whitehead
Bluefish softball baseball bats calm on passing to assist you for Patriots
BlueVenn prefers Adestra becasue it is e mail marketing concepts ex
jerseys for sale
wholesale jerseys
cheap jerseys Broncos jerseys cheap

Nghị Định Số 100/2011/NĐ-CP
Nghị định này áp dụng đối với văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài bao gồm các tổ chức xúc tiến thương mại và các tổ chức khác tiến hành các hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại tại Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài).

Thông Tư Số 06/2012/TT-BCT
Theo đó, để thành lập VPĐD, tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài gửi 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập VPĐD đến cơ quan cấp Giấy phép theo quy định tại Nghị định 100/2011/NĐ-CP (nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Xúc tiến thương mại hoặc gửi qua đường bưu điện). Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xem xét, cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập VPĐD cho tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do

Nghị Định Số 01/2012/NĐ-CP
Chính phủ cải cách thủ tục hành chính trong Du lịch và Văn hóa bằng việc sửa đổi, bổ sung các quy định trong 6 Nghị định cũ theo hướng ngày càng cụ thể và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Một số thay đổi như: Kinh doanh Karaoke không cần văn bản đồng ý của các hộ liền kề, thời gian chờ cấp giấy phép giảm xuống còn 7 ngày; Kinh doanh vũ trường không cần người có trình độ trung cấp về Văn hóa nghệ thuật để điều hành phòng khiêu vũ. ..

Nghị Định Số 90/2011/NĐ-CP
Để tiếp tục thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển, tạo một hành lang pháp lý tốt cho doanh nghiệp trong huy động vốn, ngày 14/10/2011 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Nghị Định Số 103/2009/NĐ-CP
Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép kinh doanh vũ trường, karaoke.